Privacy policy Doclr - vaccinaties

Privacy policy van de online toepassing voor de uitnodiging tot vaccinatie tegen COVID-19 en voor de reservatie van één of meerdere vaccinatiemomenten

Het is belangrijk dat je gegevens goed beveiligd zijn. Wij zijn er voorzichtig mee en we houden ons aan de wetgeving betreffende de gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens om je uit te nodigen voor een vaccinatie tegen COVID-19 met een vaccin dat je mag worden toegediend en om je toe te laten een vaccinatiemoment te kunnen weigeren, boeken, bevestigen, herboeken of annuleren.

Wat is de wettige grondslag voor deze verwerking?

De verwerkingsverantwoordelijken verwerken je persoonsgegevens op grond van:

De gegevensverwerking wordt geregeld in het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Voor de toepassing voor het uitnodigen voor vaccinatie tegen COVID-19 met een vaccin dat je mag worden toegediend, en het weigeren, boeken, bevestigen, herboeken of annuleren van een vaccinatiemoment betreft het de volgende verwerkingsverantwoordelijken:

 

 

 

 

 

 

Je kan de functionarissen voor gegevensbescherming contacteren via :

We delen je gegevens met de volgende organisaties:

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Verwerkers

Om de vaccinnatie-uitnodigingen te verzenden en de reservatie van één of meerdere vaccinatiemomenten mogelijk te maken, maken de verwerkingsverantwoordelijken gebruik van de diensten van

Paronella (DOCLR)
Keiberg 6
3053 Haasrode
KBO nummer : BE 0681.682.247

Smals vzw
Fonsnylaan 20
1060 Brussel
KBO nummer: BE 0406.798.006.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens nog meer?

Je gegevens worden gebruikt voor:

1° het beheren van schema's voor vaccinatie tegen COVID-19 per te vaccineren of gevaccineerde persoon en het inplannen van vaccinatiemomenten;

  2° het uitnodigen, en het aanbieden van ondersteuning bij het uitnodigingsproces van personen voor vaccinatie tegen COVID-19;

  3° de logistieke organisatie van de vaccinatie tegen COVID-19, na anonimisering of pseudonimisering.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens tot 5 dagen na de dag van publicatie van het koninklijk besluit dat het einde van de toestand van de coronavirus COVID–19-epidemie afkondigt.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

We vinden het belangrijk dat je gegevens veilig zijn. We maken daarom afspraken met de mensen of organisaties die gegevens voor ons verwerken. In de afspraken staat wat ze met je gegevens voor ons mogen doen.

We zorgen er verder voor dat we werken met veilige systemen.

Medewerkers die met je persoonsgegevens werken, weten wat ze wel en niet met de gegevens mogen doen en moeten de persoonsgegevens geheimhouden.

We zorgen ervoor om volgens een vaste procedure te werken. En we houden ons aan de wetten en regels die gaan over persoonsgegevens.

Wat zijn je rechten?

Dit zijn je rechten volgens de wet:

In al deze situaties neem je contact op met de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw regio.

Hoe dien ik een klacht in?

Onverminderd het voorgaande over naar wie je je moet richten om je rechten uit te oefenen, kan je een eventuele vraag of klacht richten aan de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) voor je regio en waarvan de contactgegevens en adressen eerder in dit document werden vermeld.

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (e-mail: contact@apd-gba.be).

Als het nodig is passen we deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als er iets verandert in wie er persoonsgegevens verwerkt of wanneer de lijst van verwerkte persoonsgegevens wijzigt.

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 4 augustus 2021.